Jeg vil bli akseptert som syk, ikke stigmatisert

Jeg er ett av de 124 000 (kilde Stortinget) menneskene som i dag mottar AAP, arbeidsavklaringspenger, fra NAV fordi jeg har vært så uheldig å bli syk og har dermed falt ut av arbeidslivet. Reglene for å få innvilget AAP ble kraftig skjerpet fra 1. januar 2018, måneden før jeg fikk det innvilget, så jeg … Fortsett Jeg vil bli akseptert som syk, ikke stigmatisert