Jeg vil bli akseptert som syk, ikke stigmatisert

Jeg er ett av de 124 000 (kilde Stortinget) menneskene som i dag mottar AAP, arbeidsavklaringspenger, fra NAV fordi jeg har vært så uheldig å bli syk og har dermed falt ut av arbeidslivet. Reglene for å få innvilget AAP ble kraftig skjerpet fra 1. januar 2018, måneden før jeg fikk det innvilget, så jeg … Fortsett Jeg vil bli akseptert som syk, ikke stigmatisert

NAV- frykten for å bli fanget i et rigid system

Jeg har fulgt Dagsavisens serie om hvordan NAV fungerer, eller rettere sagt ikke fungerer. NAV er et så stort og komplekst system det er vanskelig å sette seg inn i for den vanlige mannen i gata. Systemet er så komplekst at selv saksbehandlere sliter med å forstå det og i mange tilfeller selv ikke kan … Fortsett NAV- frykten for å bli fanget i et rigid system