Å være sterk for lenge

Nei, jeg snakker ikke om å være fysisk sterk men psykisk. Å være psykisk sterk krever mye av en person. En psykisk sterk person er gjerne en såkalt "fighter". Nederlag skal ikke vedkjennes, hjelp blir ikke tatt i mot, du skal klare alt alene og helst for alle andre samtidig. Men ofte har det en … Fortsett Å være sterk for lenge