Staten må ta grep

Jeg leste en artikkel i Dagbladet i dag om en skole for hørselshemmede i Lier kommune i Buskerud som nå trues med nedleggelse om få år dersom Staten ikke gjør noe snart. De fleste kommuner har overtatt/ fått ansvaret med å fordele midler til ressurstrengende elever i skolealder. Det som har skjedd er at pengene … Fortsett Staten må ta grep