Barna mellom to stoler

Det finnes så mange barn i dette lille land som sliter på skolen av mange forskjellige grunner. Noen sliter med at de er forskjellige fra andre ved f.eks at de mangler konsentrasjon, har ADHD/ ADD, NLD, Asperger, dysleksi, andre underliggende årsaker etc. og noen sliter fordi de rett og slett er for flinke/ smarte. Et … Fortsett Barna mellom to stoler

Staten må ta grep

Jeg leste en artikkel i Dagbladet i dag om en skole for hørselshemmede i Lier kommune i Buskerud som nå trues med nedleggelse om få år dersom Staten ikke gjør noe snart. De fleste kommuner har overtatt/ fått ansvaret med å fordele midler til ressurstrengende elever i skolealder. Det som har skjedd er at pengene … Fortsett Staten må ta grep