Psykiske lidelser og sykmelding

Jeg kom tilfeldigvis over en artikkel i Dagbladet i dag som tok opp dette temaet og det var et utspill fra AP- politiker Anette Trettebergstuen. Hun henviser til tall fra NAV om at tallene for sykmeldte ikke har endret seg fra fjerde kvartal 2011 til fjerde kvartal 2012, med unntak av totalt 28 tilfeller i … Fortsett Psykiske lidelser og sykmelding

Å være sterk for lenge

Nei, jeg snakker ikke om å være fysisk sterk men psykisk. Å være psykisk sterk krever mye av en person. En psykisk sterk person er gjerne en såkalt "fighter". Nederlag skal ikke vedkjennes, hjelp blir ikke tatt i mot, du skal klare alt alene og helst for alle andre samtidig. Men ofte har det en … Fortsett Å være sterk for lenge