SFO er frivillig TVANG- ikke et frivillig VALG!

Som småbarnsforelder gjennom mange år har jeg hatt barna mine i barnehage. For at jeg skal kunne jobbe har dette vært nødvendig. Men nå er alle barna så store at vi ikke lenger har noen av de i barnehage. Vi har måttet gå over til SFO (skolefritidsordning) for minste jenta på 7 år. De andre … Fortsett SFO er frivillig TVANG- ikke et frivillig VALG!

Omgangssyke- bryt smittekjeden

Omgangssyke, eller Noroviruset, er noe som herjer landet over i perioder og da spesielt i overgangsmånedene november- desember og februar- mars. Spesielt utsatt for dette er barn i barnehagealder og hvor det er store felles samlinger av mennesker slik som f.eks juletrefest, juleavslutninger, bursdager etc. Felles for dette er at det er uhyre smittsomt. Vi … Fortsett Omgangssyke- bryt smittekjeden