ADHD og medisinering

Alle har sikkert hørt og lest om dette de siste årene, men det er fortsatt høyst aktuelt. Jeg snakker her om barn som blir medisinert i veldig ung/ lav alder og som ikke engang har muligheten til å påvirke dette valget og primært gjelder det barn med ADHD og ADD og medisinering med Ritalin. Altså … Fortsett ADHD og medisinering

Å ha et handikappet barn

Det å få et handikappet barn kan ofte være vanskelig og krevende. Dessuten er det mange ting vi ikke ser på som handikap, men en sykdom som f.eks astma og allergi. I realiteten er dette et handikap og kan mange ganger være til hinder for at den som har det kan delta i vanlige aktiviteter … Fortsett Å ha et handikappet barn