Jeg er norsk, men……. Vil jeg forbli det?


Jeg leste tidligere i dag en artikkel om 2 ungdomsgutter som har vokst opp i Groruddalen i Oslo. Artikkelen tok for seg hvordan guttene har hatt det i oppveksten og frem til at de nå bare ønsker å komme se bort derfra. Ingen av dem har lyst til å bli boende der. Etter å ha lest hele historien ble jeg sittende å reflektere litt og prøvde å sette meg inn i situasjonen deres. Riktignok ikke en enkel oppgave, men jeg gjorde et forsøk og må helt ærlig si at jeg ikke kunne tenke meg å utsette mine egne barn for det samme. Ingen skal måtte gjennomgå oppveksten i frykt for sin egen helse eller sitt eget liv. Jeg beundrer disse guttene som stod frem med sine opplevelser og uttalelser rett fra levra og jeg er glad noen tør å stå frem slik. Det at NRK ikke ville ha de med i dokumentaren sin sier ganske mye om hva vi faktisk får se av hva som er realitet og oppdiktet/ pyntet på. Skamme seg! Vær heller tøffe nok i trynet til å vise virkeligheten uten pynt!

Du kan lese artikkelen her: http://www.rights.no/2013/04/norske-gutter-i-det-nye-norge/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=norske-gutter-i-det-nye-norge

De beskriver sin hverdag ganske detaljert og om hvordan skolen de gikk på, håndterte problemene deres underveis. Det er ganske hårreisende å lese om en rektors uttalelse om at vi må respektere og være snille med alle utenlandske som kommer hit fordi de har opplevd krig og store traumer. Vel, jeg kan ikke tenke meg at størsteparten har opplevd dette (selvfølgelig noen), men mange søker seg til Norge fordi vi er ett av verdens rikeste land med åpne grenser for hvem som helst og hva som helst. Uavhengig om de har opplevd krig og elendighet. Dette er faktisk ikke greit når man ser hva dette gjør med samfunnet. Skolene tilrettelegger i større grad for utenlandske enn norske og det samme gjelder barnehager; vi føyer oss etter en hver minste detalj hva angår religion og kultur fordi vi er et land som er føyelig og svakt uten dyktige og tøffe nok motstandere, fengslene overfylles og er overrepresentert av utenlandske innvandrere. Dette bare for å nevne noe.

Det sørgelige resultatet av det, er at norske barnehagebarn og skoleelever ikke får den undervisningen de har krav på grunnet manglende ressurser fordi det meste er satt av til minoritetsgruppene/ innvandrere som skal integreres. Fengslene har ikke plasser til f.eks norske voldtekstforbrytere fordi de er fullsatte av innvandrere, spesielt somaliere og øst- europeere. I poilitikken snakkes det så varmt om mangfold og multikultur og at alle skal inkluderes. Hvorfor skal vi inkludere de som eksluderer oss med åpenhet og som tydelig vise misnøye med både bosted og stønader de får og går i forsvar med en gang de blir motsagt? Hvorfor er det ikke en plikt at de skal følge norske lover og regler her i Norge? Vi må jo følge deres lover og regler i deres hjemland. Personlig driter jeg i om de er muslimer, polakker, romfolk, jøder eller hva pokker det enn er. Så lenge de kan akseptere det de får og være takknemlige for det, vise vilje til integrering som f.eks norskkurs så man gjør seg forstått, aktivt søke ærlig arbeid, vise åpenhet og vilje til å følge norsk lov, regler og kultur så er det greit. Men det er ikke greit å komme hit og bli tatt i mot med åpne armer for så å diskriminere og kaste vrak på det!

Jeg kjenner at jeg ofte blir både provosert og forbanna når den ene historien etter den andre dukker opp i media og omhandler saker som voldtekt, store partier med narkotika, menneskehandel, prostitusjon, tyverier og drap. Flesteparten av disse ugjerningene er begått av «våre nye landsmenn» og legg merke til at jeg sier flesteparten og ikke skjærer alle under én kam! Hvorfor er det så vanskelig å innrette seg etter norske lover og regler? For ikke å snakke om hva som er rett og galt! Det er ikke greit eller lov å voldta selv om man bruker leppestift og går med miniskjørt på byen, det er ikke lov å banke kona og ungene fordi de har snakket med fremmede uten tillatelse, det er ikke lov å stjele, det er ikke lov å skade noen, true noen osv. Listen er uendelig lang, men jeg skjønner ikke hvor problemet ligger hos disse som har fått alt i hendene via åpne grenser og åpne armer. Kommer de hit med et ønske og en egen vilje til å lage kvalm? Vi har da på ingen måte noen vanskeligheter med å innrette oss (gjelder de fleste, men ikke alle) etter andre kulturer, religioner, lover og regler når vi reiser på tur til utlandet? Jeg trodde respekten skulle være gjensidig, men kanskje jeg har gått glipp av noe for det er urovekkende lite av den!

Som menneske har jeg rett til å uttale meg om mine synspunkter så lenge det er innenfor reglene og lovverket, men dette synes heller ikke å være gjensidig fra mange andre kulturer. De kan tilsynelatende fritt uttale seg om hva de vil, hvem de vil og hvor de vil uten at det får konsekvenser av noe slag. Hvorfor skal dette rettferdiggjøres uansett årsak og hvorfor blir det ignorert? Vi har tydeligvis ikke så mye vi skal ha sagt. Vi er bare puslespillbrikker i et stort spill som vi er tvunget til å spille. Kall det gambling om du vil. Men det er ikke riktig at norsk skoleungdom skal være redde for å gå på skolen, lyve til legen om det ene og det andre for å slippe fag, frykte for ens eget liv og familie osv. Da har det gått så altfor langt og det er synd at de som styrer landet (les politikere) går med skylapper for det som faktisk skjer rundt omkring i lille Norge. Det meste undergraves og jeg undres hvorfor. Er det kanskje for tøft å se realiteten og er det kanskje et for stort nederlag å erkjenne at man har driti seg ut et sted på veien?

Norske statsborgere følger norsk lov og må innrette seg etter trygdesystemet og rettssystemet vi har. Dette gjelder også for utenlandske statsborgere som enten er født her eller har bodd her lenge nok. Dette gjelder åpenbart ikke for mange av de nye innvandrerne vi har.  Det virker som om det gjelder å få kastet mest mulig gratis etter dem. Debatten om gratis førerkort og gratis barnehage runger høyt i politiske debatter over hele landet og har gjort det en stund. Hvorfor skal de ha dette som et gode? De argumenterer for at de lettere vil bli integrert på denne måten, men gjør de det? Når poden blir sendt i barnehagen så får den allikevel en assistent som snakker dens eget morsmål og ikke norsk. Litt bak mål kanskje og mot sin hensikt? Når det gjelder førerkort så er flertallet vektet av kvinner som ikke har dette. For å få førerkortet så må de kunne norsk på et ganske høyt nivå og kunne følge norsk trafikklov som er ganske omfattende. Det krever ganske mye og det koster samfunnet mye penger. For det første må det betales for norskkurs, kollektiv transport må dekkes for å komme seg til og fra og så skal hele førerkortpakken finansieres. Hva så når man skal kjøpe bil? Det er en ikke så ubetydelig kostnad som følger med på kjøpet. Hvem skal stå for den? Hva med forsikring osv.? Jeg tror dette er et bomskudd i natta for å si det mildt og jeg tror ikke hele regnestykket er tatt med. Så lenge de og vi er innfattet i norsk lov og trygdevesen så burde reglene være like for alle: bruk trygden/ lønnen din til å finansiere dette selv! Dett gjelder også barnehagedekning. De kan på lik linje søke om lavere oppholdsbetaling i barnehagen pga dårlig økonomi. Slik må vi gjøre det og det burde ikke være en forskjell.

Det er neimen ikke rart vi blir provoserte av alt som skal tilrettelegges for mange av våre nye landsmenn. Jeg synes det er helt greit med integrering så lenge det blir fulgt opp på en ordentlig måte. Hvordan det skal foregå kan jeg ikke svare for, men slik det er i dag er det tydelig at det svikter mange steder og det er for mange hull og fallgruver. I artikkelen lenger opp så blir det også beskrevet hvordan han ene gutten prøver å bli konvertert til islam av en innvandrerkompis i Groruddalen. Han takket nei og det ble bråk av det. Vi nordmenn er da ikke tilhørende islam? Hvorfor skal de prøve å konvertere oss til noe vi ikke vil og som faktisk skremmer oss og hvorfor utagere over et nei? Det er skremmende lesing og det er faktisk en realitet vi må leve med. Vi kan ikke lukke øynene for det som skjer rundt oss. Debattene om islam har vært mange og det kommer til å komme enda fler ettersom innvandringen øker og presset blir større. Så lenge grensene er så åpne som de er så vil dette aldri ta slutt og problemene vil bare øke og stå i kø om hverandre, uansett hvilken nasjonalitet som sluses inn. Jeg er absolutt ingen rasist, men dette er provoserende og mener det bør gjøres noe med. Det kommer sjeldent noe godt ut av slik forskjellsbehandling og jeg er neppe alene om å ha disse tankene. Hvor lenge skal vi svartmale og dekke over sannheten i stedet for å gjøre noe aktivt med situasjonen til det bedre?

Innlegget er ikke ment som kritikk av noe art mot noen som helst, men jeg vil få frem poenget med forskjellsbehandling og at integreringen tar for lang tid i forhold til hvor mange som kommer til landet uansett nasjonalitet. Eksemplene ovenfor er nettopp kun ekspempler. Innvandring er helt greit så lenge man kan leve side om side og ikke kjempe mot hverandre. Det er mange som kommer hit og gjør et ærlig arbeid og virkelig gjør en innsats for å gjøre det så bra som mulig og det står det respekt av. All ære til de, men det er synd at det er andre igjen som skal ødelegge og dra så mange andre med seg ned i sluket. Det er ikke riktig. Kom gjerne over grensen med ærlige intensjoner for min del, men ikke for å utnytte trygdesystemet vi har fordi det er så bra. Det er en grunn til at så mange søker seg nettopp hit til Norge, vi er ett av verdens rikeste land. Antagelig hadde jeg selv gjort det samme om jeg ikke allerede bodde her. Vi har nytte av mangfold og en god del av arbeidskraften som kommer utenfra, ingen tvil om det. Men det er når forskjellbehandlngen starter at problemene og provokasjonen dukker opp hos mange. Dette er en naturlig reaksjon. Nei, jeg dømmer ingen men det er lett å la seg rive med av hva som dukker opp i media. Media er jo tross alt den største kilden vi har til offentlig informasjon. Den er ikke alltid rett og vi skal ikke tro alt vi hører eller leser, men sakene som dukker opp er ikke til å komme unna.

3 kommentarer om “Jeg er norsk, men……. Vil jeg forbli det?

 1. Jeg er tilhenger av innvandring, men irriterer meg ofte over passive myndigheter. Det virker som om myndighetene antar at innvandrere etter hvert vil velge å bli norske og adoptere norsk kultur og væremåte. Jeg tror ikke integrering skjer automisk. Det er noe regjeringen må aktivt jobbe for, spesielt oppmuntre innvandrere til å unngå hverandre litt mer. Det er nok naturlig å ville bo der andre fra din kultur bor (nordmenn gjør vel det samme i Spania), men jeg synes innvandrere skal bli premiert hvis de bryter dette mønsteret.

  Jeg mener dessuten myndighetene skal forlange at de som velger å bli boende Norge etter at behovet for beskyttelse er over, skal respektere norsk kultur. Det skjer ikke, men vi har nok alle litt skyld, for vi respekterer ikke vår egen kultur.

  • Du har nok rett i mye av det du sier og ja, myndighetene er for passive og vet ikke hvordan de skal få kabalen til å g opp. Integrering skjer ikke automatisk, dette er noe de trenger hjelp til. På den annen side så er det jo også de som ikke vil integreres……. Hvordan skal man takle den situasjonen og ikke minst løse den?
   Jeg skjønner at de søker steder hvor det er andre fra samme sted. Dette har med trygghet å gjøre og ikke minst språkforståelse og lik kultur/ religion. Det er vel bare naturlig. Jeg er ikke i mot innvandring og tror samfunnet har godt av mangfold så lenge det er et system i det og kontroll.

   Det at myndighetene skal forlange de som velger å bli boende skal utvise respekt for norsk kultur tar jeg egentlig som en selvfølge. I mine øyne burde det være et krav. De har selv valgt å komme hit med de lover og regler og kultur vi har. De må gjerne praktisere sin egen kultur så lenge det ikke kræsjer med vår på en negativ måte og lovene blir fulgt. Det er en grunn til at vi har det rettssytemet vi har. Det er mulig du har rett i at vi ikke beskytter vår egen kultur, men jo mer vi blir overkjørt og jo mer som fremstilles i media jo mer provoserte blir vi og tar opp kampen med nebb og klør. Ta bare debatten som raste i forrige uke hvor det var snakk om å fjerne det norske flagget fra 17. mai??? Riktignok et feilsagn, men bare se hva slags reaksjoner det fikk. Da er det naturlig å reagere.

  • En annen og veldig sentral ting i denne saken er at vi tar inn altfor mange på kort tid slik at vi ikke rekker å integrere fort nok. Det er et stort problem og vil fortsette å øke dersom det ikke blir gjort noe med. Dette gjelder alle som kommer utenlands fra for å enten bosette seg eller søker arbeid. Det finnes ikke jobber til alle, ei heller boliger.

Kommenter gjerne

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..